Rozwiązania oświetleniowe w biurze

Rozwiązania oświetleniowe w biurze

Biuro jest przestrzenią, w której wykonuje się pracę związaną z bieżącą obsługą komputera i wypełnianiem różnorodnych dokumentów. Już ze względu na te dwa zadania bardzo ważnym aspektem w każdej przestrzeni biurowej jest oświetlenie, które zostało w niej zastosowane. To właśnie dzięki odpowiedniemu oświetleniu możliwe jest wykonywanie pracy bez jednoczesnego zmęczenia oczu.

Prawidłowe oświetlenie w biurze

oświetlenie biurW przypadku budynków, które od początku planowane są jako biurowce, już na etapie projektu uwzględniane są rozwiązania, które pozwalają na odpowiednie zaprojektowanie oświetlenia w danej przestrzeni. Oświetlenie biur realizowane jest w oparciu o dodatkowe aspekty takie jak: wielkość przestrzeni, a także jej wewnętrzna architektura, w której uwzględnia się również dostęp pomieszczenia do dziennego światła. Projektanci coraz częściej dostosowują oświetlenie do potrzeb biura, które działa całą dobę. Dzięki temu możliwe jest zmienianie oświetlenia zgodnie z potrzebami, jakie możemy zaobserwować w biurze. Bardzo często na każdym stanowisku pracy znajduje się dodatkowe oświetlenie, np. w postaci lampy biurowej, którą pracownik może bezpośrednio włączyć, kiedy uzna to za stosowne, czyli w momencie, gdy będzie potrzebował nieco więcej światła dla komfortu swojej pracy. Oczywiście, w przypadku wszystkich lamp montowanych w biurach dba się szczególnie o to, by umieszczane w nich żarówki cechowały się odpowiednią barwą światła, co nie przyczynia się do zmęczenia oczu.

Pracownicy biurowi zdecydowaną większość swojej pracy wykonują przy wykorzystaniu komputerów. Z tego względu ważne jest odpowiednie oświetlenie, które stworzy neutralne tło o właściwej jasności, w którym niebieskie światło emitowane przez monitory komputerów będzie neutralizowane i nie będzie niekorzystnie wpływało na wzrok pracowników.

Close Menu